RocketTheme Joomla Templates
     

Drogpolicy MLK                 Mariehamn 01.06.2016

 

Omfattning

Denna policy omfattar användning av tobak, snus, alkohol, narkotika och doping.

Policyn berör personal inom MLK, dess styrelse, föreningsmedlemmar samt alla de personer som vid olika tillfällen deltar i föreningens verksamheter. Klubbens drogpolicy gäller i samband med träning, tävling och resor. Policyn gäller också i andra arrangemang och aktiviteter där deltagarna representerar MLK.

Syfte

Drogpolicyn ska ge alla som berörs av klubbens verksamhet klara och tydliga direktiv rörande beteende i samband med rusmedelsrelaterade frågor.

MLK skall utgöra en trygg miljö för alla deltagare. Klubbens ledare och tränare ska vara positiva förebilder och föregå med gott exempel och föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn och ungdomar delta i verksamheten. Barn och ungdomar skall känna sig stärkta i valet att välja en drogfri väg även utanför sitt idrottsutövande.

Förhållningsregler

Tobak och snus

 • Tobak eller snus skall inte nyttjas i tennishallen, på idrottsarenan eller tennisbanorna. Klubben verkar för helt tobaksfria miljöer i samband med träning, tävling och resor.
  • Ledare och tränare ansvarar för att förbudet efterföljs av såväl unga som gamla deltagare.
  • Rökande föräldrar informeras om att de inte skall röka eller snusa intill hallen.
  • Ledare och tränare skall vara införstådda i tobakens negativa inverkan på hälsa, välmående och idrottsprestation, samt göra föreningens medlemmar medvetna om detta.

Alkohol

 • Inga alkoholhaltiga drycker skall förekomma hos ledare, tränare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsaktiviteter. Det gäller under träningsläger, tävlingar och resor.
 • Ingen alkoholförtäring får förekomma på fester eller motsvarande där barn och ungdomar deltar.
 • Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annan klubbaktivitet.
 • Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.
 • MLK utgår från att ledare och tränare intar en restriktiv hållning till alkohol i allmänhet.

Narkotika och dopingpreparat

 • Användning av all form av narkotika och dopingpreparat är förbjuden och klubben följer givetvis rådande lagstiftning gällande dessa substanser.

Handlingsplan och Uppföljning

 • Om någon ledare eller aktiv klubbmedlem bryter mot denna policy eller uppvisar tecken på någon form av missbruksproblem ska detta meddelas ordförande eller huvudtränare. Dessa tar i sin tur upp detta i samtal med den berörda. Om fallet rör en minderårig skall samtalet genomföras tillsammans med målsman. Utgående från första samtalet bestäms hur man går vidare med problematiken.
 • Ledare eller aktiv som bryter mot policyn kan komma att uteslutas ur klubben. Beslut skall tas av styrelsen, samt föregås av samtal och varning.
 • Vid upptäckt av användning av narkotika eller dopingpreparat kommer detta alltid att anmälas till myndigheterna, samt efterföljas av diskussion inom klubben

Implementering och Ansvar

 • Drogpolicyn har godkänts av MLK:s styrelse den 01.06.2016
 • Drogpolicy finns att läsa på klubbens hemsida.
 • Ledare och tränare skall informera om drogpolicyn vid varje ny säsong och vid behov inför resor och tävlingar. De skall försäkra sig om att alla nya medlemmar, och ungdomarnas föräldrar, har kännedom om klubbens förhållning till rusmedel.
 • Ungdomarna erbjuds årligen information rörande tobak, snus, alkohol, narkotika och doping av ledare eller tränare. Vid behov kan också utomstående experter anlitas.
 • Klubbens ordförande är ansvarig för drogpolicyn. Ordförande ansvarar för att policyn och förhållningsreglerna är utkommunicerade till alla som berörs, samt att vid behov uppdatera policyn. Alla klubbens medlemmar har ansvar för att följa denna drogpolicy.


 

 
 

info

Anmälningsformulär till tennisskolan 2019-Anmälan via länken nedan!

https://forms.gle/AbJJJ9b5f5d2EkZ86

Anmälningsformulär till vuxenkurser våren 2019-Anmälan via länken nedan!

https://goo.gl/forms/OfE1rSMSVMzGFvFz1

Anmälningsformulär till juniorträning och Kids Clinic våren 2019-Anmälan via länken nedan!

https://docs.google.com/forms/d/1aWfDrAp6qB_P5u8nUNpWCNzoPJH02WVkQB0zhJmYg7U/viewform?edit_requested=true

BOKA TENNISBANOR (Bollhalla inne, ute och IP)
Vill du boka tennisbanor?
Registrera dig i onlinebokningssystemet via http://mlk.paxxad.se
I systemet bokar du och betalar din banhyra online, läs mer i manualen här- Manual bokningssystem

PRISLISTA FÖR BANBOKNING - Prislista- Alla anläggningar
Webbshop-  köp av säsongskort eller klippkort online via webbshop.
Säsongskortet gäller endast MLK medlemmar och på utomhusbanorna.

Klippkortet (motsvarar 10 timmar) gäller endast Bollhalla inomhus.
, obs- gå in på "mina uppgifter" och ändra tillval- klippkort JA för att aktivera tjänsten.

Vill man hyra abonnemang kontaktar man MLK genom Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Företag som är intresserade av suventionerade friskvårdsavtal skall kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I aktivitetskalendern nedan ser ni höstens planerade aktiviteter.

OBS. Ny aktivitetskalender för VT19

Aktivitetskalender


MLK har gått utbildningen High Five. Syftet är att skapa rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskrimineringar och kränkningar i den egna föreningen. Resultatet blev en handlingsplan där vi kan vidta konkreta åtgärder om något händer. Handlingsplanen finns på anslagstavlan på Bollhalla.

 Hi5 Webbknapp Final 5 hemsida

 

 

eckerolinjen logo

viking_line_logoalandsbankenmsen_4f_kopia_copy

alcom